Kombine çene ortopedisi cerrahisi

Çenenin hatalı konumları çocuklar ve ergenlerde sökülebilen ve işlevsel çene ortopedisi aparatları ile düzeltilir. Bu aparatların görevi mevcut büyümeyi istenen yöne doğru sevk etmektir. Ancak büyüme aşaması sona erdiği takdirde, çenenin hatalı konumları ancak cerrahi önlemlerle, yani disgnati ameliyatları ile düzeltilebilir.

Çene ortopedisti ile cerrah arasında yakın işbirliği

Çenenin hatalı konumu çoğu zaman dişlerin hatalı konumu ile birlikte seyrettiği için ilave çene ortopedisi önlemlerinin alınması gerekir. Çene ortopedisi tedavisinin amacı diş kavislerinin uyumlu şekilde biçimlenmesi ve böylece ameliyat sonrasında birbirlerine ideal biçimde uyum sağlamalarıdır. Bu nedenle çene ortopedisti ve cerrahın yakın ve güvene dayalı işbirliği gerçekleştirilen tedavinin başarısı açısından temel öneme sahiptir. Bu nedenle Bochum’ da bulunan muayenehanemizde ayda bir disgnati randevuları gerçekleştirilir.

036Bu randevular için Recklinghausen’ da bulunan Knappschaft hastanesinden Prof. Dr. Dr. Eufinger muayenehanemize gelmektedir. Onunla birlikte hem çene ortopedisi ve hem de cerrahi tedaviye bir arada ihtiyaç duyan hastaları değerlendiririz. Bu açıdan hastalarımızın cerrahi danışmanlık için ayrıca bir hastaneye gitmelerine gerek almaz.

Amacımız: Mükemmel işlev ve estetik

Tedavinin ilk amacı çene aygıtınızın kusursuz biçimde işleyişinin yeniden tesisidir. Bu nedenle gerek çene ortopedisi ve gerekse ameliyatın masrafları gerek yasal sağlık sigortaları ve çoğu özel sağlık sigortası ile sosyal destek sağlayan kurumlarca karşılanmaktadır. Tedavinin ikinci amacı ise yüz estetiğinin yeniden sağlanmasıdır ve bu durum çok sayıdaki hastayı tedaviye motive eden nedendir.

En mükemmel tedavi sonucu için yoğun planlama

Kombine haldeki çene ortopedisi ve cerrahi tedavi kural olarak sabit oturan bir diş kancasının takıldığı çene ortopedisi ön tedavisi ile başlar. Burada talep üzerine farklı uygulamalara gidilebilir ve bunların iddialı istekleri bulunan hastaların taleplerine yanıt verebilmesi gerekir. Diş kavisleri ideal biçimde birbirlerine uyum sağlayacak hale getirildikten sonra, bunu takip edecek ameliyat röntgen çekimleri ve çene modelleri yardımı ile bir tür çiğneme simülatöründe simüle edilir. Daha sonra hasta 3 veya 4 geceliğine hastaneye yatırılır.

Yapılan ameliyatta üst ve/veya alt çene kemikleri birbirlerinden ayrılarak istenen konuma getirildikten sonra titandan yapılmış küçük bir plaka ile stabilize edilirler. Ameliyatın tamamı ağız boşluğunun komple narkotize edilmesi ile gerçekleştirilir, böylece dışarıdan herhangi bir kesim veya yara izi görülmez. Ameliyattan sonra sabit diş kancası üç ila altı ay kadar ağızda kalır, bu durum ameliyattan sonra çene aygıtının ince ayarı için gereklidir. Bu an itibarıyla mevcut titan plakaları küçük ve ayakta gerçekleştirilen bir ameliyatla çıkartılır.

Tedavide elde edilen sonucun korunması için uzun dönemli stabilizasyon

Komple tedavi başarısının sağladığı sonuç sabit diş kancası çıkartıldıktan sonra ihtiyaca göre belirlenen bir dönem boyunca stabilize edilir. Stabilizasyon farklı ve talep doğrultusunda çoğu zaman dışarıdan görünmeyen apareyler ile gerçekleştirilir.

Randevu almak – çok kolay

Diş randevunuzu istediğiniz kliniğimizden online veya telefondan kolaylıkla alabilirsiniz